TouchTypo

Touch Typo

Or click ENTER

Leaderboard

#NameScore (WPM)AccuracyTime
1Landarian211100%17 hours ago
2Naser191100%32 minutes ago
3inclusiveX171100%3 days ago
4farconics16698.1%5 days ago
5salemmarafi160100%7 days ago
6elise129100%5 hours ago
7iam_imsh114100%5 days ago
8@Kaourii10096.2%2 days ago
9Funki2Night9297.6%17 hours ago
10sliu8998.1%7 days ago
11ChillhopSamurai8697.9%5 days ago
12Ahmad7695.2%6 days ago
13monoparallax3795.2%5 days ago